یک کشته در اعتراض‌ها به شرکت دوباره رئیس جمهوری پاراگوئه در انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک کشته در اعتراض‌ها به شرکت دوباره رئیس جمهوری پاراگوئه در انتخابات

تظاهرکنندگان در پاراگوئه به ساختمان کنگره حمله کرده‌اند و آنرا به آتش کشیده‌اند. اعتراض آنها به رای مجلس سنا در کنگره است که به لغو محدودیت انتخاب ریاست جمهوری برای دو دوره رای داده بود. مخالفان می‌گویند رای کنگره کودتایی است برای بازگرداندن دیکتاتوری به کشور. کسری ناجی گزارش می‌دهد.