تغییر قوانین مالیات خودرو در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر قوانین مالیات خودرو در بریتانیا

  • 5 آوریل 2017 - 16 فروردین 1396

مشکل آلودگی هوا در شهرها روز به روز جدی تر می شود و بخش بزرگی از این آلودگی را خودروها ایجاد می کنند. اما از دیروز، برای مبارزه با آلودگی هوا، قوانین مالیات خودرو در بریتانیا تغییر کرد. بر اساس قوانین جدید تنها مالکان خودروهای تمام برقی از پرداخت مالیات معاف شده اند. مجید افشار گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط