برگزیت و خواست مردم جبل الطارق برای ماندن در اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزیت و خواست مردم جبل الطارق برای ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا

حدود سی هزار نفر در جبل الطارق زندگی می کنند. صخره ای سرسبز و زیبا در ساحل جنوبی اسپانیا. عده زیادی هم از اسپانیا برای کار به آنجا می روند. در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اکثر مردم این منطقه رای به ماندن در این اتحادیه دادند. سیصد سال است که بین بریتانیا و اسپانیا بر سر حاکمیت بر این منطقه اختلاف وجود دارد. تام بوریج گزارش می دهد.