مردی که در تاریکی شب غلط‌های نگارشی را تصحیح می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردی که در تاریکی شب غلط‌های نگارشی را تصحیح می‌کند

  • 4 آوریل 2017 - 15 فروردین 1396

سال‌ها شنیده می‌شد که کسی شب‌ها در خیابان‌های شهر بریستول بریتانیا راه می‌افتد و اشتباهات نگارشی در تابلوها و شیشه های مغازه ها را اصلاح می کند. جان کی خبرنگار بی بی سی رد این فرد مرموز را که به خود می گوید «پاسدار گرامر» گرفته.