مردی که در تاریکی شب غلط‌های نگارشی را تصحیح می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردی که در تاریکی شب غلط‌های نگارشی را تصحیح می‌کند

سال‌ها شنیده می‌شد که کسی شب‌ها در خیابان‌های شهر بریستول بریتانیا راه می‌افتد و اشتباهات نگارشی در تابلوها و شیشه های مغازه ها را اصلاح می کند. جان کی خبرنگار بی بی سی رد این فرد مرموز را که به خود می گوید «پاسدار گرامر» گرفته.