وضعیت تراجنس‌های تایلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات تراجنس‌ها در تایلند با اینکه مقامات مراعات حالشان را می‌کنند

  • 6 آوریل 2017 - 17 فروردین 1396

اصطلاح تراجنس هنوز در خیلی جاها جا نیفتاده. تراجنس به کسی می‌گویند که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با جنسیتی زندگی کند که با آن بدنیا آمده. هر چند در جایی مثل تایلند مراعات حال تراجنس‌ها می‌شود اما آنگونه که سیاوش اردلان گزارش می‌دهد همیشه زندگی تراجنس‌های تایلند خیلی ساده هم نیست.

موضوعات مرتبط