آخرین خبرها از حمله شیمیایی در ادلب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاف شرق و غرب بر سر مسئول حمله شیمیایی ادلب

سوریه همچنان اصرار می‌کند که حمله شیمیایی در ادلب کار حکومت نبوده. آمریکا و بعضی متحدانش در منطقه و اروپا، دولت دمشق را مسبب مرگ بیش از ۸۰ نفر می‌دانند. اما به نظر بر سر برخورد با حکومت سوریه اختلاف نظر بوجود آمده. بعد از صحبتهای رییس جمهور آمریکا که دولت سوریه خط قرمزهای زیادی را رد کرده و نماینده‌اش در سازمان ملل هم، تلویحا از احتمال اقدامی نظامی سخن گفت. بریتانیا و فرانسه گفته‌اند، هنوز باید به دیپلماسی امیدوار بود و گزینه‌های سخت‌تر را فعلا کنار گذاشت. باران عباسی گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط