اعتراضات به آگهی تجاری جدید پپسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات به آگهی تجاری جدید شرکت نوشابه‌سازی پپسی

  • 6 آوریل 2017 - 17 فروردین 1396

شرکت نوشابه‌سازی پپسی زیر فشار منتقدان به محتوای تبلیغ تازه‌اش، تصمیم گرفته آن را پخش نکند و پوزش خواسته است. آنها می‌گویند این تبلیغ اعتراضهای مرتبط با حقوق سیاهان را دستکم می‌گیرد و حتی آن را به سُخره میگیرد. پپسی می‌گوید هدفش پیام صلح و اتحاد بوده. گزارش Elaine Dunkley را ببینیم.