مصاحبه رهبر میانمار با بی‌بی‌سی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه آنگ سان سوچی، رهبر میانمار، با بی‌بی‌سی

رهبر میانمار، برمه سابق، اتهام پاکسازی قومی علیه مسلمانان روهینجا را بی‌اساس خوانده. آنگ سان سوچی، پذیرفته که مشکلاتی وجود دارد اما استفاده از اصطلاح پاکسازی قومی را بیش از اندازه قوی توصیف کرده است. این درحالیست که گزارشهای زیادی از اِعمال ِخشونت ارتش نسبت به روهینجاها وجود دارد، از جمله کشتار و تجاوزهای گروهی. و آنچه که سکوت خانم سوچی در قبال این رفتارها خوانده شده، انتقادهای زیادی به دنبال داشته است. فرگِل کین در گزارشش از یانگون، از او دراینباره پرسیده.

موضوعات مرتبط