مصاحبه با خبرنگار رادیو سوئد در رابطه با حمله کامیون به مردم در استکهلم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با خبرنگار رادیو سوئد در رابطه با حمله کامیون به مردم در استکهلم

کامیون وارد یکی از شلوغترین پیاده روهای استکهلم شد و سرانجام به یک فروشگاه برخورد کرد. رسانه های محلی میگویند دستکم سه نفر کشته شده اند و نخست وزیر سوئد گفته شواهد نشان میدهد که این یک حمله تروریستی بوده. شورای امنیت سازمان ملل و رهبران اتحادیه اروپا با سوئد ابراز همدردی کرده اند.

موضوعات مرتبط