بعد از نیم قرن و مرگ صدها نفر، اِتا سلاح‌هایش را به پلیس داد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بعد از نیم قرن و مرگ صدها نفر، اِتا سلاح‌هایش را به پلیس داد

اسپانیا می‌گوید زمین گذاشتن سلاح نشان می‌دهد اتا، گروه جدایی طلب باسک، شکست کامل را پذیرفته. آنها ماموران فرانسوی را به محلی که سلاح و مهمات پنهان کرده بودند، راهنمایی کردند و عملا به نیم قرن مبارزه مسلحانه پایان دادند. گروه اتا از 6 سال پیش اعلام آتش بس کرده بود اما سلاح‌هایش را نگهداشته بود. در 5 دهه فعالیت مسلحانه، بیش از هشتصد نفر کشته شدند. اتا خواهان تشکیل کشور باسک در شمال اسپانیا و جنوب غرب فرانسه بوده. گزارش لیز دوست را از سن سباستین در منطقه باسک ببینیم: