اعتراض ها در ونزوئلا از یک تجمع به ویرانی دفاتر دیوانعالی کشید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض ها در ونزوئلا از یک تجمع به ویرانی دفاتر دیوانعالی کشید

اعتراض ها در ونزوئلا از یک تجمع به ویرانی دفاتر دیوانعالی کشید. دیوانعالی حکم داد که رهبر مخالفان دولت برای 15 سال آینده از فعالیت سیاسی محروم شود. مخالفان این حکم را رد کردند و گفتند باید با برپایی انتخاباتی آزاد، راه برای حل مشکلات عمیق اقتصادی هموار شود. سیاوش اردلان گزارش می دهد.