گاه‌شمار حضور زنان در سیاست فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گاه‌شمار حضور زنان در سیاست فرانسه

  • 17 آوریل 2017 - 28 فروردین 1396

از انقلاب کبیر تا امروز، زنان فرانسوی جایگاه پر رنگی‌ در سیاست فرانسه داشتند، ولی‌ از آخرین زنان غربی بودند که حق رای را به دست آوردند.