فرانسویهای ایرانی تبار از انتخابات فرانسه چه میخواهند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرانسوی‌های ایرانی تبار از انتخابات فرانسه چه میخواهند؟

  • 18 آوریل 2017 - 29 فروردین 1396

فرانسه یکی ‌از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کشورهای میزبان مهاجرت ایرانیان به اروپا بوده و حالا کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، از چهار شهروند فرانسوی ایرانی‌تبار دعوت کردیم که نظرشان را در باره انتخابات و نامزدها در میان بگذارند.