برنامه های دو کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه های دو کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

  • 19 آوریل 2017 - 30 فروردین 1396

دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکشنبه برگزار می شود و اگر نظرخواهی‌ها درست ازآب دربیاید، رقابت اصلی بین امانوئل مکرون و مارین لوپن است. خانم لوپن نامزد حزب جبهه ملی است. حزبی که در زمینه مواضع اجتماعیش در سمت راست طیف سیاسی فرانسه قرار دارد. در میان یازده نامزد، یک نامزد زن دیگر هم هست به نام ناتالی آردو که در چپ طیف سیاسی قرار دارد. گزارش عاصفه برات از برنامه های این دو نامزد زن را ببینید.