آمریکن ایرلاینز کارمند خاطی را تعلیق کرد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
ویدئویی که یکی از مسافران پرواز ۵۹۱ سانفرانسیکو منتشر کرده

شرکت هواپیمایی آمریکن ایرلاینز پس از آن که یکی از کارمندانش در فرودگاه سانفرانسیسکو با مادری بر سر کالسکه "درگیر شد" با صدور اطلاعیه‌ای تایید کرد کارمند خاطی خود را تعلیق کرده است.

در ویدئویی که مسافری در پرواز ۵۹۱ آمریکن ایرلاینز منتشر کرده‌ یکی از کارمندان این خطوط هوایی دیده می‌شود که به یکی از مسافران مرد می‌گوید: "بزن من رو! بیا جلو اگر راست می‌گی."

در پی این واقعه، خطوط هوایی آمریکن روز شنبه (۲۲ آوریل - دوم اردیبهشت) با صدور اطلاعیه‌ای گفت: "ما عمیقا از درد و ناراحتی که این درگیری" برای این مادر و خانواده او به وجود آورده متاسفیم.

این واقعه تنها دو هفته پس از درگیری دیگری روی داد که طی آن یکی از مسافران خطوط هوایی یونایتد با زور و در حالی که روی زمین کشیده می‌شد به علت آنچه "فروش فراتر از ظرفیت" عنوان شد از هواپیما بیرون کشیده شد.

در ویدئویی که از آن رویداد منتشر شد ماموران دکتر دائو را به زور از صندلی‌اش بیرون می‌کشند و بعد او را از دو دست می‌گیرند و روی راهروی هواپیما می‌کشند و بیرون می‌برند.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
ویدئو بیرون کشید دکتر دائو از هواپیما

آن طور که مسافران دیگر این پرواز گفته‌اند کارمند آمریکن ایرلاینز با "خشونت" کالسکه را از یک مادر می‌گیرد و چیزی نمانده بوده که بچه همراه این زن هم ضربه‌ای نصیبش شود.

در این تصاویر ویدئویی در حالی که مسافران و دیگر خدمه پرواز قصد مداخله دارند زنی دیده می‌شود که گریه می‌کند بسیار نگران و مشوش است.

پس از این درگیری یکی از مسافران مرد هنگامی که کارمند آمریکن ایرلاینز دوباره به داخل هواپیما باز می‌گردد به او می‌گوید: "ببین! اگر این کار رو با من کرده بودی همینجا نقش زمینت کرده بودم." بعد این کارمند دیده می‌شود که در پاسخ به مسافر مرد می‌گوید': تو حرف نزن. تو که از ماجرا خبر نداری دخالت نکن'... و از سوی مسافر مرد جواب می‌شنود که "من کاری به این کارها ندارم تو نزدیک بود که اون بچه رو بزنی."

در بیانیه آمریکن ایرلاینز آمده: "ما این ویدئو رو دیدیم. آنچه در آن دیده می‌شود منعکس کننده اصول و ارزش‌های شرکت ما برای رفتار با مسافران نیست. ما عمیقا بابت ناراحتی که برای این مسافر و دیگر میهمانان این پرواز پیش آمده متاسفیم."

آن طور که گزارش شده در پرواز بعدی که این خانواده داشته، از آنها در بخش ویژه پذیرایی شده است.

موضوعات مرتبط