کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راهی کاخ الیزه می شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راهی کاخ الیزه می شود؟

رای گیری در فرانسه به ساعات پایانی نزدیک می‌شود، یک روز تاریخی برای این کشور و ساعت‌هایی پر اضطراب برای اتحادیه اروپا. انتظار می‌رود انتخابات به دور دوم کشیده شود و اینکه چه کسانی در دور دوم چشم در چشم یکدیگر وارد رقابت می‌شوند، تا ساعاتی دیگر روشن می‌شود. یکی از بزرگترن مسائل این انتخابات تامین امنیت آن بوده.