فرانسوا اولاند مارین لوپن و راست افراطی را برای فرانسه و اتحادیه اروپا خطرناک ‌می داند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرانسوا اولاند مارین لوپن و راست افراطی را برای فرانسه و اتحادیه اروپا خطرناک ‌می داند

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به امانوئل مکرون رای می دهد. آقای اولاند مارین لوپن و راست افراطی را خطری برای فرانسه و اتحادیه اروپا خوانده. امانوئل مکرون نامزد میانه رو و مارین لوپن از جبهه ملی پس از انتخابات دیروز راهی دور نهایی انتخابات شدند.