نگرانی فعالان مدنی از تصویب قانون یخشش متجاوز به عنف در صورت ازدواج با قربانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لغو قانون بخشش متجاوزان به عنف در اردن

  • 24 آوریل 2017 - 04 اردیبهشت 1396

دولت اردن یک قانون جنجالی را لغو کرده که براساسش متجاوزان به عنف اگر با قربانی ازدواج می کردند از مجازات معاف می شدند. این قانون آن گونه که نگین شیرآقایی گزارش می دهد منحصر به اردن نیست و فعالان مدنی در گوشه و کنار جهان برای لغو آن و قوانین مشابه در تلاشند.