رئیس جمهوری ونزوئلا با برگزاری انتخابات موافقت کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهوری ونزوئلا با برگزاری انتخابات و گفت‌وگو با مخالفان موافقت کرد

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا با برگزاری انتخابات و گفت و گو با مخالفان دولت موافقت کرده. هر چند اعتراض ها به کارنامه دولت او همچنان ادامه دارد. بعضی معترضان امروز در خیابان ها بست نشسته و راه ها و جاده ها را بستند. جزئیات بیشتر از فریبا صحرایی.

موضوعات مرتبط