اجرای حکم اعدام به دلیل نگرانی از منقضی شدن تاریخ مصرف دارو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجرای حکم به دلیل نزدیک شدن تاریخ انقضای مصرف داروی اعدام

در اتفاقی کم سابقه، دیشب دو نفر در آمریکا یکی بعد از دیگری اعدام شدند. این اعدام‌ها حاشیه های زیادی داشته چون دلیل اجرایشان نزدیک شدن تاریخ انقضای مصرف داروی اعدام بود. شرکتهای داروسازی زیادی اعلام کرده اند دیگر این داروها را به دولت نمی فروشند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط