خطر قحطی همزمان با جنگ یمن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خطر قحطی همزمان با جنگ یمن

  • 25 آوریل 2017 - 05 اردیبهشت 1396

بیش از یک میلیون دلار برای کمک به مردم یمن در کنفرانس ژنو جمع شده. این یعنی نیمی از پول مورد نیاز برای حل بحران انسانی در یمن. دبیرکل سازمان ملل این کنفرانس را موفقیت آمیز خوانده ولی هشدار داده که راه ارسال کمک به مردم یمن باید باز شود. حدود 19 میلیون نفر از مردم جنگ زده یمن به کمک نیاز دارند. فریبا صحرایی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط