خطر قحطی همزمان با جنگ یمن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خطر قحطی همزمان با جنگ یمن

بیش از یک میلیون دلار برای کمک به مردم یمن در کنفرانس ژنو جمع شده. این یعنی نیمی از پول مورد نیاز برای حل بحران انسانی در یمن. دبیرکل سازمان ملل این کنفرانس را موفقیت آمیز خوانده ولی هشدار داده که راه ارسال کمک به مردم یمن باید باز شود. حدود 19 میلیون نفر از مردم جنگ زده یمن به کمک نیاز دارند. فریبا صحرایی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط