تبدیل خاورمیانه به بازار جدید تجارت اعضای بدن انسان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبدیل خاورمیانه به بازار جدید تجارت اعضای بدن انسان

  • 26 آوریل 2017 - 06 اردیبهشت 1396

خاورمیانه به بازار جدید تجارت اعضای بدن انسان تبدیل شده. موج ورود پناهجویان سوری به کشورهای همسایه، محدودیت‌های آنها برای کار کردن و نیاز مفرطشان به پول برای امرار معاش، آنها را به طعمه‌های جذابی برای قاچاقچیان اعضای بدن انسان تبدیل کرده. الکس فورسایت خبرنگار بی‌بی‌سی به لبنان رفته تا با فروشنده‌ها و خریداران اعضای بدن انسان صحبت کند. این گزارش حاوی تصاویریست که ممکن است برای بعضی از بینندگان ناراحت‌کننده باشد.