استقرار موشکهای تاد در کره جنوبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استقرار موشکهای تاد در کره جنوبی

آمریکا می‌گوید هدفش از استقرار یک سیستم دفاع موشکی سرعقل آوردن رهبر کره شمالی است نه به زانو درآوردنش. انتقال تجهیزات این سپر دفاعی به کره جنوبی تنش را در شبه‌جزیره کره افزایش داده.

مردم محلی اعتراض کرده‌اند. چین هم استقرار این سیستم ضد موشکی را برای صلح در منطقه مضر دانسته. کسری ناجی گزارش می‌دهد