شاخص آزادی رسانه در جهان به پایینترین در ۱۳ سال رسیده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاخص آزادی رسانه در جهان به پایین‌ترین در ۱۳ سال رسیده

شاخصی که میزان آزادی رسانه‌ها در جهان را اندازه‌گیری می‌کند، پارسال به پایین‌ترین میزان در ۱۳ سال رسیده. سازمان خانه آزادی می‌گوید تهدید علیه روزنامه نگاران بیشتر شده؛ حتی در بعضی کشورهای دموکراتیک. نروژ، هلند و سوئد در صدر این فهرست هستند. در میان ۱۹۹ کشور، ایران در رده ۱۹۱ است. افغانستان در رده ۱۲۳ و تاجیکستان در مقام ۱۸۶. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط