بازیگوشی بچه‌های پروفسور الهام بخش کارتون کودکان شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازیگوشی بچه‌های پروفسور الهام بخش کارتون کودکان شد

  • 29 آوریل 2017 - 09 اردیبهشت 1396

احتمالا پروفسور رابرت کلی را می شناسید. یک متخصص علوم سیاسی که فرزندانش با آمدن به اتاق کارش، موقعی که با تلویزیون جهانی بی بی سی مصاحبه می کرد، برنامه را به هم زدند و شهرتی جهانی به دست آوردند. حالا ماجرای آنها الهام‌بخش تولید یک برنامه کارتونی کودکان شده. گزارش لوسی مارتین را ببینید.