۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری ترامپ؛ بعضی طرفداران هنوز طرفدارند، بعضی ناامید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری ترامپ؛ بعضی طرفداران هنوز طرفدارند، بعضی ناامید

۱۰۰ روز از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌گذرد. از ۱۳۸ میلیون آمریکایی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کردند، ده‌ها هزار نفرشان ایرانی‌تبار بودند و بعضی‌هایشان هم به دونالد ترامپ رأی دادند. بهمن کلباسی از بعضی از این ایرانیان طرفدار آقای ترامپ خواسته عملکرد ۱۰۰ روز اول رئیس‌جمهوری مورد حمایتشان را ارزیابی کنند.