بعد از تهدید ترامپ؛ پیونگ یانگ یک موشک  بالستیک آزمایش کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بعد از تهدید ترامپ؛ پیونگ یانگ یک موشک بالستیک آزمایش کرد

یک آزمایش موشکی دیگر کره شمالی ناموفق بود. چند ساعت قبل از آن، اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواهان اقدام‌های بین المللی شدیدتر علیه این کشور شده بودند. وزیر خارجه آمریکا که خودش در این جلسه شرکت کرده بود، درباره پیامدهای به قول او فاجعه بار ادامه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی هشدار داد. کسری ناجی گزارش می‌دهد.