جدال ترامپ با رسانه‌ها صد روز بعد از راهیابی به کاخ سفید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدال ترامپ با رسانه‌ها صد روز بعد از راهیابی به کاخ سفید

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در صدمین روز ریاست جمهوریش از خودش دفاع و به رسانه‌ها حمله کرد. او گفت رسانه‌ها صد روز ناکامی داشته‌اند در حالی که دولت او بسیار کارساز و کارآمد بوده. آقای ترامپ در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید هم که هر سال با حضور رئیس جمهوری وقت برگزار می‌شود شرکت نکرد؛ آنها هم شوخی و جدی از او انتقاد کردند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.