روز کارگر در ترکیه با چاشنی خشونت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز کارگر در ترکیه با چاشنی خشونت

در ترکیه روز کارگر تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ده‌ها هزار نفر به فراخوان اتحادیه‌های صنفی و کارگری برای گرامیداشت این روز راهپیمایی کردند. ژیار گل می‌گوید روز جهانی کارگر در ترکیه امسال به نمایش اعتراض علیه نتیجه همه پرسی دو هفته پیش ترکیه مبدل شد.

موضوعات مرتبط