تظاهرات روز کارگر در فرانسه عرصه تبلیغات انتخاباتی نامزدها شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات روز کارگر در فرانسه عرصه تبلیغات انتخاباتی نامزدها شد

در فرانسه امانوئل مکرون، نامزد ریاست جمهوری در مراسم روز کارگر با لحنی تند مارین لوپن دیگر نامزد ریاست جمهوری را به نفرت پراکنی متهم کرد. در راهپیمایی روز کارگر در پاریس صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. بین پلیس و گروهی از تظاهرکنندگان درگیری شد و گاز اشک آور شلیک شد. دست کم سه مامور پلیس زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده. کسری ناجی گزارش می دهد.