مهمانی بزرگ سال در موزه متروپولیتن نیویورک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهمانی بزرگ سال در موزه متروپولیتن نیویورک

در نیویورک، جشن مِت را ضیافت سال می نامند. این مراسم با حضور مشهورترین چهره های فرهنگی و هنری در موزه هنر متروپولیتن نیویورک برگزار می شود. قیمت بلیتهای این نمایش پُر زرق و برق دهها هزار دلار است. نِدا توفیق، خبرنگار بی بی سی، هم آنجا بود.

موضوعات مرتبط