رئیس جمهوری ونزئلا در فکر تشکیل مجلسی از 'شهروندان عادی' است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهوری ونزئلا در فکر تشکیل مجلسی از 'شهروندان عادی' است

رئیس جمهوری ونزئلا می‌خواهد مجلس جدیدی تشکیل دهد که اعضایش شهروندان عادی باشند. در حال حاضر پارلمان ونزوئلا در دست مخالفان نیکلاس مادوروست و این روزها که بحران اقتصادی در ونزوئلا شدت گرفته صدای اعتراض پارلمان از همیشه بلندتر شده. رهبر مخالفان می‌گوید تشکیل چنین پارلمانی، کلاهبرداریست. رعنا رحیم پور و جزئیات بیشتر.

موضوعات مرتبط