دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکشنبه برگزار می‌شود. رقابت بین مارین لوپن از حزب راستگرای افراطی جبهه ملی است و امانوئل‌ مکرون، نامزد میانه است.

قبل از دور اول انتخابات، پای صحبت چهار فرانسوی ایرانی تبار نشستیم. حالا از آنها خواستیم نظرهایشان را درباره دو نامزد نهایی بگویند.