کارزارهای تبلیغاتی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارزارهای تبلیغاتی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

سه روز مانده به انتخابات، بعد از یک مناظره سخت و پرحرارت، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به کارزارهای تبلیغاتی بازگشته‌اند. نظرخواهی‌های بعد از مناظره نشان می‌دهد امانوئل مکرون، نامزد میانه حضور موفقتری از مارین لوپن، از حزب جبهه ملی داشته. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.‌