رقابت ده ها نانوا برای پختن نان صبحانه رئیس جمهوری آینده فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقابت ده ها نانوا برای پختن نان صبحانه رئیس جمهوری آینده فرانسه

فرانسوی‌ها هفته آینده یک رئیس جمهوری جدید به کاخ الیزه می‌فرستند. اما، فقط تنور انتخاباتی نیست که داغ شده. در پاریس تلاش برای پیدا کردن بهترین نان باگت جریان دارد. و نانوایی که انتخاب شود، می‌تواند نان آور رئیس جمهوری بعدی هم باشد. گزارش فرانک عمیدی را ببینید.