به همت روسیه و با حمایت ایران و ترکیه؛ آتش جنگ در مناطق نبرد ممنوع سوریه فروکش کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایجاد مناطق امن در سوریه؛ آتش جنگ فروکش می‌کند

توافق بر سر مناطق امن در سوریه از نیمه شب به وقت محلی اجرا شده. این توافق بین ایران و روسیه و حامیان دولت بشار اسد به امضا رسیده. ترکیه هم به عنوان ضامن این توافق عمل خواهد کرد. آمریکا، عربستان و سازمان ملل از این توافق استقبال کرده اند. جزئیات بیشتر را در گزارش فریبا صحرایی ببینید.