هک شدن ستاد انتخاباتی مکرون، یکی از دو نامزد انتخابات فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هک شدن ستاد انتخاباتی مکرون، یکی از دو نامزد انتخابات فرانسه

فرانسه، هفته هاست درگیر یکی از بحث برانگیزترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ معاصرش است. تازه ترین مورد، هک شدن مدارک و ایمیلهای ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون است. نامزد میانه و رقیب مارین لوپن از راست افراطی. هرگونه تبلیغات یکروز قبل از انتخابات ممنوع شده و به همین دلیل کمیسیون انتخابات فرانسه از رسانه ها خواسته این مدارک را منتشر نکنند.