بوکوحرام ۸۲ نفر را در تبادل زندانی با دولت نیجریه آزاد کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بوکوحرام ۸۲ نفر را در تبادل زندانی با دولت نیجریه آزاد کرد

گروه اسلامگرای بوکو حرام هشتاد و دو نفر از دخترهایی را که گروگان گرفته بود، در ازای آزادی چند نفر از اعضایش، آزاد کرد. بوکو حرام هنوز ده‌ها نفر از دخترانی را که سه سال پیش در شمال شرق نیجریه ربوده بود، در اختیار دارد. جزییات بیشتر از سعیده هاشمی.

موضوعات مرتبط