نجات حدود 6 هزار مهاجر در دریای مدیترانه در دو روز گذشته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نجات حدود شش هزار مهاجر در دریای مدیترانه در دو روز گذشته

گارد ساحلی ایتالیا می‌گوید در دو روز گذشته حدود شش هزار مهاجرِ راهی اروپا را در دریای مدیترانه نجات داده. مهاجران آفریقایی عمدتاً از طریق لیبی عازم اروپا می‌شوند. ایتالیا تلاش می‌کند با کمک دولت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی جلوی سیل مهاجران غیرقانونی را بگیرد. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط