مقاومت یک کلیسا در مقابل سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقاومت یک کلیسا در مقابل سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ

دونالد ترامپ سیاست‌های سختگیرانه‌ای مقابل مهاجران و مسئله مهاجرت در پیش گرفته. در همین راستا، فرماندار ایالت تگزاس، قانونی را امضا کرده که به پلیس اجازه می‌دهد وضعیت مهاجرتی افراد را بررسی کند. این بررسی می‌تواند طی هر بازداشتی انجام شود، حتی اگر این بازداشت برای عبور غیرمجاز از وسط خیابان باشد. اما بخشی از جامعه آمریکا همچنان در مقابل این سیاست‌ها مقاومت می‌کند. در تازه‌ترین رویداد، یک کلیسا، مقابل دولت ایستاده. گزارشی در این باره ببینیم.