پایان رای گیری در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در کره جنوبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان رای گیری در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در کره جنوبی

ساعاتی پیش رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور کره جنوبی به پایان رسید و به زودی نتیجه اش اعلام می شود. پارک گون هه، رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی بعد از استیضاح از این سمت برکنار شد. رقابت اصلی برای جانشینی خانم پارک، بین مون جا- این و آن چئول - سو در جریان است. آقای مون موافق گفتگو و سیاست نرمش در مقابل کره شمالی است. درصورت برنده شدن آقای مون، ممکن است تنش های شبه جزیره کره تشدید شود و روابط کره جنوبی و آمریکا روند متفاوتی پیدای کند. شهریار صیامی گزارش می دهد با این توضیح که در این گزارش نور فلاش دوربین هست.