فرماندار مسیحی جاکارتا به جرم کفرگویی به دو سال زندان محکوم شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرماندار مسیحی جاکارتا به جرم کفرگویی به دو سال زندان محکوم شد

بدنبال صدور حکم دو سال زندان برای فرماندار مسیحی پایتخت اندونزی به جرم کفرگویی، رئیس جمهوری این کشور خواهان احترام به رای دادگاه شد. هر چند این حکم قابل تجدید نظر است اما رای دادگاه نشانه‌ای از نفود روز افزون اسلامگراهای تندرو در اندونزی به شمار میرود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط