شیر دادن سناتور استرالیایی به نوزادش در صحن مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیر دادن سناتور استرالیایی به نوزادش در صحن مجلس

در استرالیا، یک سناتور با شیر دادن به نوزادش در صحن مجلس تاریخ‌ساز شد. اولین شیردادن یک کودک از از وقتی پارلمان استرالیا قوانین را تغیر داد و دست مادران را باز گذاشت به کودکانشان غذا بدهند. در بعضی کشورها هنوز شیردادن به نوزادان در فضای عمومی ناپسند محسوب می‌شود. فرانک عمیدی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط