بسته شدن رادیو و تلویزیون ملی اسراییل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بسته شدن رادیو و تلویزیون ملی اسراییل

بسته شدن رادیو و تلویزیون ملی اسراییل انتقادهای زیادی داشته. با اینکه از یکسال پیش گفته‌شده‌بود دولت می‌خواهد این نهاد را تعطیل کند اما تصمیم پارلمان در توقف پخش برنامه‌ها ناگهانی صادر شد. بخش فارسی رادیو اسراییل هم به همین دلیل خاموش شد. گرچه گفته‌شده نهاد تازه‌ای اما کوچکتر بزودی آغاز بکار خواهد کرد. در اطلاعیه‌ای که این رادیو روی وبسایت خود منتشر کرده، آمده‌است که تعطیلی آن، با تصمیم کنست یا پارلمان اسرائیل صورت گرفته‌است.

موضوعات مرتبط