پنجاه سالگی پینک فلوید؛ موسیقی راک با چاشنی تصویر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجاه سالگی پینک فلوید؛ موسیقی راک با چاشنی تصویر

نیم قرن از زمانی که گروه اسطوره ای پینک فلوید اولین آلبوم خود را ضبط و منتشر کرد، می گذرد. آلبومی که نقطه عطفی در تاریخ موسیقی راک محسوب می شود و به نماد یک نسل تبدیل شد. به همین مناسبت نمایشگاهی در لندن برگزار شده که دیوید سیلیتو خبرنگار بی بی سی از آن دیدن کرده.