زن و شوهر حلقه گم‌شده عروسی را به طور تصادفی پیدا کردند

زنی که حلقه گم‌شده عروسی شوهرش را پس از مدت‌ها در اورکنی در اسکاتلند به طور تصادفی پیدا کرد، از این موضوع ابراز حیرت کرده است.

پل هیگسون که حلقه عروسی را گم کرده بود، می‌ترسید این موضوع را به همسرش خبر دهد و دو ماه طول کشید تا به زنش گفت حلقه عروسی را گم کرده است.

او در اورکنی کار می‌کند و نمی‌دانست حلقه را کجا گم کرده است.

این دو از یافتن حلقه ناامید شده بودند ولی روزی که در ساحل شنی رایت بودند، حلقه را زیر سنگی مشاهده کردند.

خانم هیگسون که ۴۹ سال دارد و در یک مدرسه ابتدایی کار می‌کند به بی‌بی‌سی گفت: "داشتیم با سگ‌ها در ساحل قدم می‌زدیم و از پیدا کردن حلقه ناامید شده بودیم."

او می‌گوید در مقطعی شوهرش به سوی ماشین رفت و او ناگهان متوجه درخشش چیزی میان سنگ‌ها شد.

خانم هیگسون می‌افزاید: "خم شدم تا نگاه کنم و سنگ‌ها را جا‌به‌جا کردم و دیدم چیزی که می‌درخشید، حلقه عروسی گم شده پل بود."

آقای هیگسون ۶۰ ساله که مشاور زیست‌محیطی است به یاد نمی‌آورد چگونه حلقه خود را گم کرده بود.

وقتی همسرش به او خبر داد که حلقه را یافته، فکر می‌کرد با او شوخی کرده است. او این حلقه را از ۲۵ سال پیش داشت.

موضوعات مرتبط