تیراندازی در شهری عمدتا شیعه نشین در عربستان ۲ نفر را کشت

پلیس عربستان حق نشر عکس Getty Images

به دنبال حادثه تیراندازی، پلیس جادههای شهر العوامیه در عربستان سعودی را مسدود کرده و از کشته شدن یک کودک و یک شهروند پاکستانی در این شهر گزارش‌هایی رسیده است.

هنوز علت نا آرامی در این شهر عمدتا شیعه نشین در استان قطیف مشخص نیست.

مقامات سعودی گفتهاند که افرادی مسلح به یک محل ساختمان سازی حمله کرده و به روی کارگران آتش گشودند.

گفته شده که تیراندازی با دخالت پلیس شدت گرفت.

در جریان این تیراندازیها ۱۴ نفر هم مجروح شدند.

عوامیه با سی هزار جمعیت در شرق عربستان در سال‌های اخیر بارها محل عملیات نیروهای امنیتی و درگیری مسلحانه بوده است.

این شهر زادگانه شیخ نمر، روحانی ناراضی شیعه بود که سال گذشته اعدام شد.