نمایش فرهنگ و هنر ازبک در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش فرهنگ و هنر ازبک در تاجیکستان

در روزهای اخیر تاجیکستان میزبان گروه بزرگی از خوانندگان و رقصنده‌ها و عکاسان و سینماگران از ازبکستان بود. با وجود همسایگی، روابط این دو کشور آسیای میانه ‌در بیست سال اخیر با پیچ و خم‌های زیادی روبرو بوده است. اکنون که رهبر ازبکستان عوض شده، دو کشور رشته‌های گسسته دوستی و همکاریشان را دوباره برقرار می‌کنند. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط