جنگ با پهپادهای قاچاقچی در آسمان زندان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگ با پهپادهای قاچاقچی در آسمان زندان

در بعضی زندانهای بریتانیا از پهپاد برای کارهای غیرقانونی مانند وارد کردن مواد مخدر استفاده میشود. حالا یک زندان در این کشور از یک سیستم دفاعی استفاده کرده که جلوی ورود پهپادها به زندان را میگیرد. گزارش مایکل ویلکینس را ببینید

موضوعات مرتبط