امانوئل مکرون: غرور و اعتماد را به فرانسه باز می گردان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امانوئل مکرون: غرور و اعتماد را به فرانسه باز می گردانم

در پاریس، امانوئل مکرون امروز رسما قدرت را به عنوان رئیس جمهوری فرانسه به دست گرفت. او در مراسمی در کاخ الیزه گفت قول می دهد که اعتماد فرانسوی ها به کشور را بازگرداند. او گفت فرانسه باید راه هایی برای حل بحران های زمان یعنی مهاجرت، تروریسم، تغییرات اقلیمی و زیاده خواهی نظام سرمایه داری پیدا کند. آقای مکرون که ۳۹ سال دارد هفته گذشته با دو سوم آراء به ریاست جمهوری کشور انتخاب شد - جوان ترین رئیس جمهوری فرانسه در تاریخ این کشور. کسری ناجی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط